• Главная
 • /
 • Академия
 • /
 • Академическая честность и противодействие корупции
 • Академическая честность и противодействие корупции


   

   

  ЕЛОРДАДА ПРЕЗИДЕНТТІК КАДР РЕЗЕРВІНІҢ ЖЕҢІМПАЗЫ

  «АДАЛДЫҚ САҒАТЫН» ӨТКІЗДІ

   

  Сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл агенттігі жаңа форматтағы «Адалдық сағатын» өткізді.

  Бұл «Адалдық сағаты» қазақстандық жастар үшін жаңа тұлға, замандас және табысты жас көшбасшы Ренат Бектұровты танытқанымен ерекшеленді.

  Ренат Бектұров 1984 жылы 13 қазанда Алматы облысында дүниеге келген. Astana International Exchange Басқарма мүшесі.

  Қаржылық қызмет көрсету саласында 10 жылдан аса жұмыс тәжірибесі бар. Ол ТМД аймағындағы сукук (ислам бағалы қағаздары) алғашқы шығарылымы сияқты борыштық капитал нарығындағы бірқатар маңызды мәмілелерге қатысқан.

  Ренат Лестер университетін үздік бітіріп, банк ісі және қаржы саласында магистр дәрежесін иеленген, сондай-ақ сертификатталған қаржы аналитигі дәрежесіне ие (CFA Charter Holder).

  Президенттік жастар кадр резервінде бірінші орынға ие болды.

  Р.Бектұров өз сөзінде ұлы Абайдың тағылымын алға тартып, «Парасаттылық деген талап, еңбек, терең ой, қанағат, рахым сияқты адами қасиеттердің жиынтығы», - деді.

  Сондай-ақ жастарды табанды еңбек етуге, тұлғалық дамуға және патриот болуға шақырды. Оның пікірінше, жетістіктің құпия тұздығы – сәттілік, бірақ негізгі құрамдас бөлігі – еңбек.

  Ол өзінің жеке өмірі мен мансабында жетістікке жетуге мүмкіндік берген әділеттілік пен адалдық сияқты өмірлік құндылықтарымен бөлісті.

  Бейне-дәріс барысында көрермендер қандай мектеп мұғалімі өміріне әсер еткенін, оның ойынша жастар үшін сәттіліктің кепілі не екенін және зияткерлік ұлтты қандай қасиеттерді анықтайтынын білді.

  Бәрімізге белгілі, «Адалдық сағаты» акциясының негізгі мақсаты – өскелең ұрпақтың бойында сыбайлас жемқорлыққа қарсы мәдениетті қалыптастыру және адалдық, әділдік, инабаттылық және сенім сияқты ең маңызды адамгершілік құндылықтарды дарыту.

   

  Бейне-дәріске сілтеме:

                                    https://www.youtube.com/watch?v=B1Ut1GzT00E&list=PLvN9UMfEpeunSj5iXGTaI9CFjkGNXE2UN&index=4

   

   

  В СТОЛИЦЕ ПОБЕДИТЕЛЬ ПРЕЗИДЕНТСКОГО КАДРОВОГО РЕЗЕРВА ПРОВЕЛ «ЧАС ДОБРОПОРЯДОЧНОСТИ»

   

  Сегодня Агентство по противодействию коррупции презентовал
  «Час добропорядочности» в новом формате.

  Данный «Час добропорядочности» отличился тем, что раскрыл
  для казахстанской молодежи новую личность, современника и успешного молодого лидера – Рената Бектурова.

  Ренат Бектуров родился 13 октября 1984 года в Алматинской области. Член Правления Astana International Exchange.

  Работает 10 лет в сфере финансовых услуг. Участвовал в ряде знаковых сделок на рынке долгового капитала, таких как первый выпуск сукук (исламские ценные бумаги) в регионе СНГ.

  Ренат имеет степень магистра в области банковского дела и финансов с отличием от Университета Лестера, а также степень сертифицированного финансового аналитика (CFA Charter Holder).

  Занял первое место в Президентском молодежном кадровом резерве.

  Р.Бектуров в своей речи цитируя великого Абая, отметил: «Добропорядочность – это совокупность человеческих качеств, как разум и доброта, упорство, скромность и труд».

  Также призвал молодежь упорно трудиться, развиваться и быть патриотичными. По его мнению, секретным соусом успеха является – удача, но основной ингредиент – труд.

  Он поделился своими жизненными ценностями, как справедливость
  и честность, которые позволили ему достичь успехов в личной жизни
  и карьере.

  В ходе видео-лекции зрители узнали какой школьный учитель оказал на него наибольшее влияние, что является залогом успеха для молодежи, какие качества, по его мнению, определяют интеллектуальную нацию.

  Как известно, основная цель акции «Час добропорядочности» – формирование у подрастающего поколения антикоррупционной культуры
  и привитие важнейших нравственных ценностей: честность, справедливость, порядочность и доверие.

   

   

  Ссылка на видео-урок:

  https://www.youtube.com/watch?v=ypEkFGXK3fw&feature=youtu.be

              

  План по противодействию коррупции на 2019-2020 учебный год

  Кодекс чести и поведения студента АО "Финансоваяакадемия"